Onze aanpak

Video marketing dienstverlening

Om tot een optimaal resultaat te komen voor onze klanten hebben we een eigen, unieke aanpak ontwikkeld voor video marketing. De 6 fasen omvatten alles wat nodig is om tot een krachtige video marketing strategie en de succesvolle uitrol ervan te komen:

FASE 1 – INSIGHTS

We onderzoeken intern en extern de behoeften, kansen en mogelijkheden voor (online) video marketing.

Dit doen we in drie stappen:

» Sessie met onze opdrachtgever
» In gesprek met jullie doelgroep
» Online onderzoek

Het resultaat van deze fase is dat we inzicht hebben in waar we staan en waar we naartoe willen. We hebben de behoeften en wensen van de doelgroep in kaart. En we weten waar (online) de kansen liggen.

FASE 2 – STRATEGY

We vertalen de verkregen inzichten naar een strategie voor de integratie van video in de marketingmix.

Het resultaat van deze fase is dat we de doelgroep voor (video)content hebben gesegmenteerd. We hebben een aanpak ontwikkeld voor de distributie van (video)content. Ook hebben we de tactics en de te gebruiken video formats vastgesteld.

FASE 3 – CONCEPT

We vormen een huisstijl en stramien voor alle toekomstig te produceren video’s met als doel: consistentie, herkenbaarheid en het creëren van een houvast.

Het resultaat van deze fase is dat we per videosoort een vaste opbouw en een vast stramien hebben staan. Ook hebben we de tone-of-voice en look-and-feel van elke videosoort uitgewerkt. Dit resulteert in een video brandbook, waarin alle guidelines voor video staan vermeld.

FASE 4 – PLAN

De strategie wordt omgevormd naar een concreet productieplan voor (video)content. Een soort plan van aanpak dat de planning, onderwerpen, kanalen, platforms en andere relevante informatie bevat om mee aan de slag te gaan.

Het resultaat van deze fase is een productieplan voor 1 jaar, inclusief (eventuele) campagnes en bijbehorende planning. In deze fase krijgen we ook inzicht in de benodigde middelen en resources. En kunnen we – niet geheel onbelangrijk – budgetteren.

FASE 5 – PRODUCE

We starten met het uitvoeren van het productieplan, op basis van de bepalingen uit de conceptfase. De productie van video’s en bijbehorende communicatiemiddelen gebeurd volgens de opgestelde planning.

Het resultaat van deze fase zijn geproduceerde video’s, creatie van overige tekst- en beeldcontent en de productie van benodigde communicatiemiddelen.

FASE 6 – DEPLOY

Hier start de uitrol van het productieplan met distributie volgens de geplande formats en via de geselecteerde platforms, kanalen en media. Na af- of verloop worden resultaten gemeten en geëvalueerd.

Het resultaat van deze fase is het ‘Go live!’ moment van de geplande communicatie en (eventuele) campagnes. Ook bekijken we de metrics van de (video)content en overige resultaten. In de evaluatie bekijken we de resultaten en bepalen we de learnings.

Weten wat we voor jou kunnen betekenen? Neem contact op

Moove slogan